ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Η ενεργειακή εστία, είναι μια εστία κλειστού τύπου, με πυρίμαχο τζάμι η οποία μπορεί να είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από μαντέμι, χάλυβα, πυρότουβλο ή πυρίμαχο κεραμικό υλικό.
Οι ενεργειακές εστίες έχουν πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης σε σχέση με τις εστίες ανοιχτού τύπου κάτι που αποτελεί και το βασικό τους πλεονέκτημα.

Η καύση του ξύλου στις εστίες αυτές είναι ελεγχόμενη, κάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν περισσότερο την ενέργεια του ξύλου.

Μια ενεργειακή εστία είναι πολύ οικονομική στη χρήση της, αφού εμποδίζει, μέσω της ελεγχόμενης καύσης, την υπερβολική κατανάλωση ξύλου. Ταυτόχρονα, εξαιτίας της κλειστής πόρτας της, η ύπαρξη μιας ενεργειακής εστίας σε ένα σπίτι, εκμηδενίζει τις απώλειες από την καμινάδα – κάτι που δεν μπορεί ποτέ να εξασφαλίσει μια ανοιχτή εστία από την καμινάδα της οποίας οι απώλειες είναι μεγάλες και συνεχείς.

Τέλος, οι ενεργειακές εστίες είναι ασφαλείς. Μας δίνουν τη δυνατότητα να τις κρατάμε σε λειτουργία ακόμα και χωρίς επιτήρηση, κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν έχουμε φύγει από τον χώρο στον οποίο βρίσκεται το τζάκι ή ακόμα και από το σπίτι.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.   

    

Sign up to newsletter    Subscribe